• KARMA Water

Το χλώριο δεν πρέπει να αφαιρείται από το νερό παραμόνο πριν την χρήση. Διαβάστε γιατί...

Το χλώριο ως απολυμαντική ουσία θα πρέπει να παραμένει τόσο στις σωληνώσεις των κτιρίων όσο και στα ντεπόζιτα αποθήκευσης τους νερού, έτσι ώστε να προστατεύει το νερό από την ανάπτυξη παθογόνων. Συνεπώς, θα πρέπει να αφαιρείται στο σημείο πριν από την κατανάλωση π.χ στην βρύση ή στο ντους.


Το χλωριωμένο νερό είναι ασφαλές για χρήση;

Tο χλωριωμένο νερό μπορεί να είναι επικίνδυνο όχι μόνο ως πόσιμο, αλλά και όταν χρησιμοποιείται στο ντους, ακόμη και για μαγείρεμα . Σύμφωνα με αρκετές μελέτες και έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί παγκοσμίως, το νερό το οποίο έχει υψηλές ποσότητες χλωρίου δεν θα πρέπει να καταναλώνεται και ούτε να χρησιμοποιείται. Επίσης, σημαντικό είναι το γεγονός της δυσάρεστης γεύσης και οσμής του χλωρίου που αποτρέπει τους καταναλωτές να καταναλώνουν χλωριωμένο νερό.


Σύμφωνα με τον Νόμο «Ο Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμος του 2001 (87(I)/2001)», Παράγραφος. 4,

(1) Η προμήθεια νερού ανθρώπινης κατανάλωσης το οποίο δεν είναι υγιεινό και καθαρό όπως προβλέπεται στο εδάφιο (2), απαγορεύεται.


(2) Το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης θεωρείται υγιεινό και καθαρό εφόσον ευρίσκεται υπό τακτική παρακολούθηση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και-


(α) Δεν περιέχει μικροοργανισμούς, παράσιτα και ουσίες σε αριθμούς και συγκεντρώσεις που ενδέχεται να συνιστούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία· και


(β) ικανοποιεί τις ελάχιστες παραμετρικές τιμές, όπως εκτίθενται στα Μέρη Α, Β και Γ του Παραρτήματος I.

(Δείτε ολόκληρο τον νόμο εδώ: http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2001_1_87/full.html)


Για την απολύμανση του νερού έτσι ώστε αυτό να εμπίπτει εντός των παραμέτρων της νομοθεσίας, χρησιμοποιείται ευρέως ως απολυμαντικό υγρό το χλώριο.


Η χλωρίωση είναι μια εγκεκριμένη από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας μέθοδος απολύμανσης του νερού που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία του πόσιμου νερού όχι μόνο των γεωτρήσεων αλλά και των δικτύων ύδρευσης πόλεων και κοινοτήτων παγκύπρια. Παρόλο που το χλώριο αποτελεί ένα ισχυρό και ευρείας χρήσεως μέσο απολύμανσης, εντούτοις κατέχει το μειονέκτημα να αντιδρά με τη φυσική οργανική ύλη, όταν δεν χρησιμοποιείται στις σωστές αναλογίες, με αποτέλεσμα να παράγει επικίνδυνα υποπροϊόντα όπως τριαλογομεθάνια. Για το σκοπό αυτό οι Υγειονομικές Υπηρεσίες εφαρμόζοντας τις πρόνοιες του άρθρου 9 του περί της Ποιότητας του πόσιμου Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης Παρακολούθηση και Έλεγχο Νόμου Ν.87.Ι/2001, προβαίνουν σε έλεγχο του ελεύθερου υπολειμματικού χλωρίου, στο δίκτυο ύδρευσης των ζωνών παροχής νερού, παγκύπρια. Ο έλεγχος του ελεύθερου υπολειμματικού χλωρίου γίνεται στα πλαίσια διεξαγωγής των επίσημων ελέγχων και βασίζεται σε επίπεδα που καθορίστηκαν από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας μέσω κατευθυντήριων οδηγιών.


Πως αφαιρούμε το χλώριο από το νερό;

Το χλώριο κατακρατείται από τα φίλτρα ενεργού άνθρακα βάση της χημικής τους απορρόφησης. Τα φίλτρα άνθρακα θα πρέπει να τοποθετούνται σε σημείο που να αφαιρούν το χλώριο πριν το νερό καταναλωθεί. Είναι σημαντικό να μην τοποθετούνται κεντρικά π.χ μετά τον μετρητή ή πριν το ντεπόζιτο του νερού εφόσον η αφαίρεση του χλωρίου από το νερό αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες ανάπτυξης παθογόνων.


Επίσης, τα φίλτρα άνθρακα που χρησιμοποιούνται θα ήταν καλό να έχουν πιστοποιήσεις όπως NSF, WQA ή άλλη πιστοποίηση. Οι πιστοποιήσεις, εκτός από την ένδειξη της καλής ποιότητας και ανθεκτικότητας, είναι και ένδειξη της δυναμικότητας των φίλτρων ενεργού άνθρακα.KARMA Water Purification Systems Ltd

με εμπειρία από το 1999


Πηγές: https://www.moh.gov.cy/moh/mphs/phs.nsf/All/43665E42F68DF2EAC2258211003E8D85?OpenDocument


439 προβολές0 σχόλια

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Λεωφ. Αθαλάσσας 75, 

2012,Στρόβολος

Τηλ. 22375353

E-mail: nic.shop@karmawatercy.com 

Χάρτης Καταστήματος [+]  

ΛΕΜΕΣΟΣ

Αγίας Φυλάξεως 73,

3087,Λεμεσός

Τηλ. 25 355252 

E-mail: lim.shop@karmawatercy.com

Χάρτης Καταστήματος [+]

ΠΑΦΟΣ

Λεωφ. Ελλάδος 38 & Ολύμπου,

8020,Πάφος 

Τηλ. 26222722

E-mail: paf.shop@karmawatercy.com

Χάρτης Καταστήματος [+]

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon

© 1999-2020 KARMA Water Purification Systems Ltd. All Rights Reserved.

Πνευματική ιδιοκτησία

Αναγνωρίζετε ότι η KARMA Water Purification Systems Ltd κατέχει ή διαθέτει άδεια για όλους τους τίτλους και τα πνευματικά δικαιώματα εντός και του περιεχομένου που παρέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο. Όλοι οι τίτλοι και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εντός και οποιουδήποτε αδειοδοτημένου περιεχομένου που παρέχεται σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων περιεχομένου και ενδέχεται να προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους και συνθήκες πνευματικών δικαιωμάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας και υπόκεινται σε περιορισμούς χρήσης βάσει αυτών των νόμων ή συνθηκών.

 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον Ιστότοπο για πληροφορίες και / ή προσωπικούς ή / και εσωτερικούς επιχειρηματικούς σκοπούς και μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο των σελίδων αυτού του Ιστότοπου, αλλά μόνο για προσωπική ή / και εσωτερική χρήση της επιχείρησής σας, και υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείτε όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άθικτες άλλες ειδοποιήσεις ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, μετάδοση, μίσθωση, αντιγραφή ή χρήση του περιεχομένου αυτού του Ιστότοπου για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς (εκτός από την εσωτερική επιχειρηματική χρήση).

 

Συμφωνείτε ότι δεν θα: (i) χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για αναπαραγωγή, μετάδοση, προβολή ή διανομή υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα σε οποιοδήποτε μέσο ή μέσω οποιασδήποτε μεθόδου χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της KARMA. (ii) αντιγραφή, αποθήκευση, επεξεργασία, αλλαγή, προετοιμασία οποιασδήποτε παράγωγης εργασίας ή τροποποίηση με οποιοδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου που παρέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο ή (iii) χρησιμοποιήστε τον ιστότοπό μας με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει αυτούς τους Όρους.