ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ & ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ

Η λειψυδρία είναι ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα σε όλο τον κόσμο αλλά κυρίως στην Κύπρο. Η ανάγκη για μονάδες αφαλάτωσης αυξάνεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια και η εταιρεία μας αναγνωρίζοντας αυτή την ανάγκη προσφέρει αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις. Προσφέρουμε λύσεις στις ανάγκες των πελατών μας, προκειμένου να απολαμβάνουν καθαρό ​​νερό ποιότητας κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση και/ή άρδευση.

Τομείς

 

  • Πόσιμο Νερό

  • Άρδευση

  • Βιομηχανικά

  • Μαρίνες

Λύσεις

 

  • Προκατασκευασμένες Μονάδες

  • Κινητές Μονάδες

Επεξεργασία Θαλασσινού & Υφάλμυρου Νερού

 

 

Η αυξανόμενη ζήτηση για καθαρό και υγιεινό νερό σε συνάρτηση με ευέλικτες και οικονομικές λύσεις αφαλάτωσης δημιουργούν την ανάγκη για τις μονάδες αφαλάτωσης. Αν το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, κοινής ωφελείας ή για αρδευτικούς σκοπούς, πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια και πρότυπα ποιότητας του νερού.

 

Το θαλασσινό νερό είναι το νερό το οποίο περιέχει μεγαλύτερη ποσότητα σε αλάτι σε σύγκριση με το υφάλμυρο νερό.

 

Όποια και αν είναι η πηγή του νερού σας, αν το νερό δεν πληροί τα πρότυπα υγείας και υγιεινής που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια μονάδα αφαλάτωσης είναι απαραίτητη για παραφωγή καθαρού ποιοτικού νερού τόσο για ανθρώπινη κατανάλωση και χρήση, αλλά και για αρδευτικούς σκοπούς.

 

Η εταιρεία μας παρέχει αξιόπιστες, χαμηλού κόστους και πλήρη λύσεις αφαλάτωσης και κινητών μονάδων αφαλάτωσης. Είτε οι ανάγκες είναι για μικρής είτε για μεγάλης κλίμακας αφαλατώσεις επεξεργασίας θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού έχουμε την δυνατότητα να βοηθήσουμε τους πελάτες μας για την καταλληλότερη λύση που εξασφαλίζει την υψηλότερη ποιότητα του νερού.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις συγκεκριμένες απαιτήσεις και ανάγκες σας και να σας βοηθήσουμε να βρείτε μια λύση η οποία θα υποστηρίζεται από τις κορυφαίες εταιρείες αφαλάτωσης.

 

 

 

Όροι και Προϋποθέσεις

Terms & Conditions   

  • Blogger - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle

VISITORS

© 1999 - 2018 KARMA Water Purification Systems Ltd. All rights reserved.