Θέσης Εργασίας - Διευθυντής Περιοχής (Area Manager)

February 18, 2019

 

 

Η εταιρεία KARMA Water, λόγω της αύξησης των εργασιών της, ζητά να προσλάβει προσωπικό για πλήρωση κενής θέσης με έδρα την Λευκωσία.

 

Θέση:

Διευθυντής Περιοχής (Area Manager) Λευκωσία & Λάρνακα

 

Περιγραφή Θέσης:

Το άτομο που θα επιλεγεί θα είναι υπεύθυνο να εφαρμόζει και να εποπτεύει όλες τις διεργασίες της επιχείρησης που αφορούν την διοίκηση, προώθηση, πώληση των προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης και τεχνική υποστήριξη, στις Επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας.

 

Υπευθυνότητες / Αρμοδιότητες:

 1. Έλεγχος των εργασιών της εταιρείας στις Επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας.

 2. Οργάνωση και επίβλεψη τεχνικού και γραφειακού προσωπικού.

 3. Οργάνωση, διατήρηση και έλεγχος καταστήματος Λευκωσίας.

 4. Επικοινωνία με υποψήφιους και υφιστάμενους πελάτες.

 5. Γνώση των υπηρεσιών και τα προϊόντων της εταιρείας.

 6. Διατήρηση της εφαρμογής Συστήματος πληροφόρησης της εταιρείας, όπως αυτό καθορίζεται από τη διεύθυνση, σε σχέση με πελάτες, συνεργάτες, ανταγωνιστές, τάσεις αγοράς.

 7. Έλεγχος των πωλήσεων της εταιρείας σε μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια βάση. Κατόπιν ελέγχου του μηχανογραφημένου συστήματος κατακράτησης στατιστικών στοιχείων πωλήσεων.

 8. Κατάρτιση του προτεινόμενου ετήσιου Στρατηγικού πλάνου του τμήματος πωλήσεων και καθορισμός των στόχων.

 9. Παράδοση στοιχείων στους υπεύθυνους ετοιμασίας προσφοράς.

 10. Ενημέρωση του τεχνικού τμήματος σχετικά με τις ανάγκες του πελάτη.

 11. Χειρισμός διαφόρων θεμάτων σχετικά με τους πελάτες της εταιρείας.

 12. Φροντίζει για την εφαρμογή των κανόνων Υγείας & Ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

 13. Τήρηση ωραρίου και των κανονισμών της εταιρείας.

 14. Ενεργή συμμετοχή σε σεμινάρια που διοργανώνει/ συμμετέχει η επιχείρηση ή σε εκθέσεις για νέα προϊόντα/ υπηρεσίες που αφορούν την εταιρεία.

 15. Εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας, ασφάλειας & υγείας και ασφάλειας πληροφοριών - προστασίας προσωπικών δεδομένων (Πολιτική Συστημάτων Διαχείρισης) της εταιρείας.

 16. Οποιαδήποτε άλλη εργασία τακτικής ή έκτακτης φύσεως, η οποία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τις  εργασίες του οικείου  τμήματος ή με τις διεργασίες και με την  λειτουργία της επιχείρησης στα πλαίσια των καθηκόντων της πιο πάνω θέσης . 

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Κάτοχος πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Χημικού Μηχανικού ή οποιονδήποτε άλλο πτυχίο σχετικό με το αντικείμενο

 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

 • Άριστη γνώση Η/Υ

 • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες

 • Ευχάριστο και επικοινωνιακό άτομο

 • Γνώσεις πωλήσεων

 • Άνεση στις διαπροσωπικές σχέσεις

 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών

 

Επιπλέον προσόντα (μη απαραίτητα)

 • Γνώση μηχανολογικών & υδραυλικών εγκαταστάσεων

 • Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση

 

Η Εταιρεία προσφέρει:

 • Πολύ ικανοποιητικό μισθό

 • Bonus

 • Αυτοκίνητο

 • Κινητό τηλέφωνο

 • Όλα τα μέσα για διεκπεραίωση των εργασιών

 • Πλήρη εκπαίδευση

 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

 • Δυνατότητες περαιτέρω ανέλιξης

 

Αν πιστεύεις ότι μπορείς να ανταποκριθείς τόσο στα απαιτούμενα προσόντα όσο και στις αρμοδιότητες της πιο πάνω θέσης, μπορείς να στείλεις την αίτηση και το βιογραφικό σου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@karmawatercy.com . Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

 

1. Δες εδώ την Αίτηση για την θέση

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22375353.

 

 

 

 

 

 

Please reload

Featured Posts

ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ - Η νέα τάση για ζεστό και κρύο φιλτραρισμένο νερό

August 6, 2019

1/2
Please reload

Recent Posts
Please reload

Search By Tags
Please reload